گالریا Galleria Istanbulاگر به محض وارد شدن به استانبول نیازبه یک خرید ضروری داشته باشید،بلافاصله پس از خروج از فرودگاه به راننده تاکسی بگویید شما را به اولین مرکز خرید ببرد،به احتمال 99 درصد این مرکز خرید،مرکز خرید گالریا،یکی از اولین مراکز خرید ساخته شده در استانبول است.ساخت مرکز خرید گالریا از مرکز خرید گالری در هوستون تگزاس الهام گرفته ودر 77000 مترمربع،به همراه 130 مغازه و فروشگاه،رستوران ،کافه ،سالن سینما و پیست اسکی روی یخ که تنها پیست عمومی اسکی در استانبول است،بنا شده است.