قیمت اجاره خانه در آلمان 2016

اجاره آپارتمان در آلمان

به صورت کلی قیمت اجاره  خانه در آلمان حدود 65% بیشتر از ایران است (میانگین کلی تمان شهر ها) اما میانگین اجاره خانه در برلین حدود 25 تا 30 درصد بیش از تهران و قیمت خرید آپارتمان نیز 120 تا 160 درصد گرانتر از میانگین قیمتهاست.

در این بخش به مقایسه هزینه اجاره خانه و قیمت آپارتمان در 3 شهر بزرگ آلمان می پردازیم.

" آخرین آپدیت قیمت ها : 4 ژوئن 2016 "

میانگین قیمت ماهانه اجاره خانه در آلمان

اجاره آپارتمان 1 خوابه در مرکز شهر :

در برلین : 662.99 یورو ، محدوده قیمت : 550.00-800.00

در هامبورگ : 785.00 یورو ، محدوده قیمت : 620.00-900.00

در فرانکفورت : 763.70 یورو ، محدوده قیمت : 650.00-900.00

اجاره آپارتمان 1 خوابه در خارج از مرکز شهر :

در برلین : 465.93 یورو ، محدوده قیمت : 400.00-600.00

در هامبورگ : 547.89 یورو ، محدوده قیمت : 450.00-700.00

در فرانکفورت : 540.65 یورو ، محدوده قیمت : 450.00-700.00

اجاره آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر :

در برلین : 1,284.21 یورو ، محدوده قیمت : 1,000.00-1,500.00

در هامبورگ :  1,653.64 یورو ، محدوده قیمت : 1,490.00-2,000.00

در فرانکفورت : 1,570.43 یورو ، محدوده قیمت : 1,200.00-2,000.00

اجاره آپارتمان 3 خوابه در خارج از مرکز شهر :

در برلین : 917.17 یورو ، محدوده قیمت : 800.00-1,100.00

در هامبورگ : 1,146.67  یورو ، محدوده قیمت : 1,000.00-1,400.00

در فرانکفورت : 1,136.09 یورو ، محدوده قیمت :  900.00-1,400.00

میانگین قیمت خرید خانه در آلمان

قیمت خرید آپارتمان در مرکز شهر (قیمت هر متر مربع ) :

در برلین : 4,074.14 یورو ، محدوده قیمت : 3,500.00-5,000.00

در هامبورگ : 5,666.67  یورو ، محدوده قیمت : 4,500.00-7,000.00

در فرانکفورت : 4,955.56 یورو ، محدوده قیمت : 3,000.00-6,500.00

قیمت خرید آپارتمان در خارج از مرکز شهر (قیمت هر متر مربع ) :

در برلین : 2,671.58 یورو ، محدوده قیمت : 2,100.00-3,000.00

در هامبورگ : 3,250.00  یورو ، محدوده قیمت : 2,000.00-4,000.00

در فرانکفورت : 3,375.00 یورو ، محدوده قیمت : 2,000.00-4,000.00

برای اطلاع از سایر هزینه ها، به صفحه هزینه زندگی در آلمان مراجعه فرمایید.