آب و هوای اشتوتگارت آلمان


دمای میانگین و تعداد روزهای بارانی در اشتوتگارت آلمان

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

دما در روز
(C°)

3.3

4.9

10.1

14.4

18.8

22

23.9

23.6

20.3

14.2

8.3

3.9

دما در شب  
(C°)

-2.6

-2

0.8

4.7

8.4

11.7

13.6

13.1

10.2

5.6

2

-1.5

تعداد زورهای بارانی

16

14

12

14

15

15

15

14

13

13

14

14

آب و هوای اشتوتگارت

آب و هوای اشتوتگارت از نوع معتدل می باشد با میانگین دمای سالانه 10 درجه سانتیگراد.به طور میانگین سالانه 1807 ساعت هوا در این شهر آفتابی است.در سردترین ماه سال یعنی ژانویه دمای میانگین در اشتوتگارت 0 درجه است و معمولا برف بیش بیش چند روز در سال در این شهر دیده نمی شود. نسبت به نواحی اطراف، مرکز شهر اشتوتگارت در تابستان گرمتر و در زمستان بارش برف کمتری دارد.

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید