آب و هوای فرانکفورت آلمان

آب و هوای فرانکفورت از نوع آب و هوای معتدل اقیانوسی است.با تابستان های گرم و زمستان های نسبتا سرد.در واقع فرانکفورت را میتوان یکی از گرمترین شهرهای آلمان با میانگین دمای سالیانه 10.6 درجه سانتیگراد به شمار آورد.

دمای میانگین و تعداد روزهای بارانی در فرانکفورت آلمان

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
دما در روز
(C°)
3 5 11 16 20 23 25 24 21 14 8 4
دما در شب 
(C°)
-2 -1 2 6 9 13 15 14 11 7 3 0
تعداد زورهای بارانی 17 15 12 14 14 14 14 14 13 14 16 16
اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید