آب و هوای فرانکفورت آلمان


دمای میانگین و تعداد روزهای بارانی در فرانکفورت آلمان

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

دما در روز
(C°)

3

5

11

16

20

23

25

24

21

14

8

4

دما در شب 
(C°)

-2

-1

2

6

9

13

15

14

11

7

3

0

تعداد زورهای بارانی

17

15

12

14

14

14

14

14

13

14

16

16

آب و هوای فرانکفورت

آب و هوای فرانکفورت از نوع آب و هوای معتدل اقیانوسی است.با تابستان های گرم و زمستان های نسبتا سرد.در واقع فرانکفورت را میتوان یکی از گرمترین شهرهای آلمان با میانگین دمای سالیانه 10.6 درجه سانتیگراد به شمار آورد.


اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید