آب و هوای مونیخ آلمان


دمای میانگین و تعداد روزهای بارانی در مونیخ آلمان

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

دما در روز
(C°)

1

3

9

14

18

21

23

23

20

13

7

2

دما در شب 
(C°)

-5

-5

-1

3

7

11

13

12

9

4

0

-4

تعداد زورهای بارانی

11

10

9

10

12

14

13

12

10

9

9

10

آب و هوای مونیخ

نوع آب و هوای مونیخ چیزی بین آب و هوای مرطوب قاره ای و آب و هوای اقیانوسی است.مرکز شهر مونیخ در هردو طبقه بندی جای میگیرد در حالیکه منطقه فرودگاه مونیخ دارای آب و هوای قاره ای است.بارش برف و باران در این شهر بیشتر از بسیاری مناطق دیگر در آلمان است.در مونیخ میزان بارش در ماه ژوئن به بالاترین حد خود میرسد.

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید