آب و هوای هامبورگ آلمان


دمای میانگین و تعداد روزهای بارانی در هامبورگ آلمان

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

دما در روز
(C°)

2

3

7

13

18

21

22

22

19

13

7

4

دما در شب 
(C°)

-2

-2

-1

3

7

11

13

12

10

6

3

0

تعداد زورهای بارانی

18

16

13

14

14

14

17

16

15

17

18

18

آب و هوای هامبورگ


آب و هوای هامبورگ بر اساس طبقه بندی کوپن در طبقه بندی Cfbقرار میگیرد و میزان بارندگی نیز در این شهر قابل توجه است.در کل هامبورگ دارای آب و هوای ملایم و به طور معمول گرم است. دمای میانگین سالانه حدود 8.5 درجه و میزان بارش میانگین سالانه در هامبورگ نیز 738 میلیمتر می باشد.

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید