لیست مشاغل کانادا 2019

یکی از راه های مهاجرت به کانادا استفاده از برنامه های مهاجرتی است که از طریق  کار و مهارت اقدام میشود و داری لیست مشاغل مورد نیاز است ، مانند برنامه مهاجرتی نیروی متخصص.اداره مهاجرت کانادا برای سهولت در شناسایی مشاغل در این لیست ها برای هر شغل یک کد NOC  یا National Occupational Classification  در نظر گرفته که در برنامه های مختلف مهاجرت به کانادا از این کد برای شناسایی شغل مورد نظر استفاده می شود.برای مثال شخصی که میخواهد از طریق تخصص فدرال اقدام به مهاجرت نماید ابتدا باید دریابد کدام کدهای NOC به عنوان شغل تخصصی در لیست مشاغل در نظر گرفته شده و شامل برنامه Skill Worker می شوند (NOC هایی که در سطوح صفر،A  و B  قرار دارند شامل برنامه نیروی متخصص یا همان Skill Worker  می شوند.)

دسته بندی سطوح مشاغل به شرح زیر است :

1- مشاغل سطح 0 ( صفر ) - مشاغل مدیریتی مانند مدیریت رستوران،مدیریت معدن و..

2- مشاغل سطح A  - مشاغل حرفه ای که عموما نیاز به مدرک دانشگاهی دارند مانند پزشکی،معماری و..

3- مشاغل سطح B - مشاغل تکنیکی و تخصصی که عموما نیاز به  مدارک دیپلم آن رشته و یا دوره های کارآموزی دارد مانند سرآشپزی ، لوله کشی ، برق کاری و..

4- مشاغل سطح C - مشاغل متوسط که معمولا نیاز مدرک دبیرستانی یا آموزش مخصوص دارند مانند راننده ماشین های سنگین،قصابی و ..

5- مشاغل سطح D  - مشاغل پرزحمت که عموما آموزش های لازم برای این مشاغل داده می شود مانند کارگران حوزه نفتی،میوه چینی،کارگران نظافتی و..

در این بخش به ارائه لیست مشاغل کانادا در سال 2018 به همراه کد های NOC  و سطح درنظر گرفته شده برای هر شغل در پنج لیست 100 تایی به ترتیب کد NOC می پردازیم.