قیمت خانه در آمریکا

بطور کلی هزینه ها و از جمله قیمت خانه و اجاره آپارتمان در ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران بیشتر است.اگر بخواهیم قیمت اجاره آپارتمان در نیویورک آمریکا را با شهری مثل تهران مقایسه کنیم متوجه اختلاف 350 درصدی در قیمت میانگین اجاره ها در این دو شهر خواهیم شد.
در این بخش به مقایسه قیمت های میانگین اجاره و خرید و فروش آپارتمان در 5 شهر مهم و بزرگ آمریکا (نیویورک ، لس آنجلس ، شیکاگو ، واشنگتن و هیوستن ) خواهیم پرداخت.

شهر نیویورک دارای بالا ترین قیمت ها در اجاره و خرید خانه در آمریکا است.

(آخرین آپدیت قیمت ها : آگوست 2016)

 

قیمت میانگین اجاره ماهیانه آپارتمان :

اجاره آپارتمان 1 خوابه در مرکز شهر:

در نیویورک : 2,922.12 دلار -  محدوده قیمت : 2,000.00-3,500.00

در لس آنجلس : 1,807.66 دلار - محدوده قیمت : 1,500.00-2,200.00

در شیکاگو : 1,625.45 دلار - محدوده قیمت : 1,200.00-2,000.00

در واشنگتن : 2,140.12 دلار - محدوده قیمت : 1,800.00-2,500.00

در هیوستون : 1,324.69 دلار -  محدوده قیمت : 1,000.00-1,600.00

 

اجاره آپارتمان 1 خوابه در خارج از مرکز شهر:

در نیویورک : 1,794.93 دلار -  محدوده قیمت : 1,400.00-2,500.00

در لس آنجلس : 1,354.06 دلار - محدوده قیمت : 1,100.00-1,600.00

در شیکاگو : 1,044.23 دلار - محدوده قیمت : 900.00-1,300.00

در واشنگتن : 1,653.10 دلار - محدوده قیمت : 1,300.00-1,902.50

در هیوستون : 912.75 دلار -  محدوده قیمت : 750.00-1,159.00

 

اجاره آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر:

در نیویورک : 5,866.54 دلار -  محدوده قیمت : 4,000.00-8,000.00

در لس آنجلس : 3,459.04 دلار - محدوده قیمت : 2,500.00-4,500.00

در شیکاگو : 3,216.90 دلار - محدوده قیمت : 2,500.00-4,200.00

در واشنگتن : 4,027.92 دلار - محدوده قیمت : 3,000.00-5,000.00

در هیوستون : 2,494.71 دلار -  محدوده قیمت : 2,000.00-3,000.00

 

اجاره آپارتمان 3 خوابه در خارج از مرکز شهر:

در نیویورک : 3,142.31 دلار -  محدوده قیمت : 2,200.00-4,300.00

در لس آنجلس : 2,546.06 دلار - محدوده قیمت : 2,000.00-3,000.00

در شیکاگو : 1,860.53 دلار - محدوده قیمت : 1,350.00-2,500.00

در واشنگتن : 2,781.41 دلار - محدوده قیمت : 2,400.00-3,200.00

در هیوستون : 1,578.80 دلار -  محدوده قیمت : 1,300.00-2,000.00

 

قیمت خرید آپارتمان در مرکز شهر (قیمت هر مترمربع):

در نیویورک : 14,632.71 دلار -  محدوده قیمت : 10,763.91-21,527.82

در لس آنجلس : 5,826.79 دلار - محدوده قیمت : 3,767.37-7,656.72

در شیکاگو : 3,245.50 دلار - محدوده قیمت : 2,152.78-4,305.56

در واشنگتن : 5,562.54 دلار - محدوده قیمت : 3,229.17-6,458.35

در هیوستون : 2,205.32 دلار -  محدوده قیمت : 1,506.95-3,498.27

 

قیمت خرید آپارتمان در خارج از مرکز شهر (قیمت هر مترمربع):

در نیویورک : 9,570.37 دلار -  محدوده قیمت : 6,458.35-12,916.69

در لس آنجلس : 3,664.05 دلار - محدوده قیمت : 3,229.17-5,381.96

در شیکاگو : 1,896.14 دلار - محدوده قیمت : 1,146.55-2,992.37

در واشنگتن : 2,858.02 دلار - محدوده قیمت : 1,776.05-3,767.37

در هیوستون : 1,145.38 دلار -  محدوده قیمت : 861.11-1,636.11

با توجه به قیمت ها میتوان گفت بصورت میانگین قیمت اجاره ها در لس آنجلس 20 تا 25 درصد ، در شیکاگو 40 تا 45 درصد ، در واشنگتن 18 تا 22 درصد و در هیوستون 50 تا 55 درصد ارزان تر از نیویورک می باشد.