نظام آموزشی آمریکا

طبق قوانین سیستم آموزشی آمریکا ، دولت فدرال ، هيچ چگونه حق قانوني يا اجرايي مبني بر تأييد مؤسسات آموزشي ، اعضاء استادان دانشگاه ، برنامه ها ، دروس دانشگاه يا مدارك و شرايط ديگر ندارد .

تحصيلات دانشگاهي درايالت متحده، به بخشهاي مختلف(دانشگاهي،غير دانشگاهي و . . .)، مثل بعضي از نظامهاي علمي ديگر تقسيم نمي شود ، بلكه بخشي متفاوت و مستقلي از مؤسساتي مي باشد كه بطور خصوصي و عمومي پشتيباني مي شود .

سال تحصیلی از ماه سپتامبر آغاز شده و تا ماه ژوئن به طول می انجامد

 

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌ در آمریکا

در كشور امريكا تحصيلات‌ ابتدايي‌ از 6‌ سالگي‌ آغاز مي‌شود و در مجموع‌ دوره‌ تحصيلات‌ ابتدايي‌ و دبيرستاني‌ 12‌ سال‌ است‌ كه‌ در پايان‌ به‌ دانش‌آموزان‌ مدرك‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ (High School Diploma) داده ‌مي‌شود.

 

تحصيلات‌ دانشگاهي‌ در آمریکا

‌ داشتن ديپلم‌ دبيرستان‌(High School Diploma)  براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ كشور امريكا ‌ الزامي‌ است، ضمناً‌ نتايج‌ امتحان‌ عمومي‌ كه‌ هر سال‌ از دارندگان‌ ديپلم‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد جزو شرايط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ است. البته‌ دانشجويان‌ خارجي‌ بايد از آزمون‌ زبان‌ انگليسي‌TOEFL نمره‌مناسبي‌بگيرند. دانشگاه‌ها در امريكا متمركز هستند و مدارك ‌را خودشان‌ صادر مي‌كنند.

 

در كليه ‌مراكز آموزش‌ عالي‌ آمريكا نظام ‌آموزشي‌ بصورت واحدي ‌است.

‌دوره‌هاي‌ تحصيلات عالی در آمریکا:

1- Associate Degree  : شامل‌ دو سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ از كالج‌هاي‌ دو ساله‌ يا پس‌ از گذراندن‌ دو سال‌ تحصيل‌ از يك‌ دوره‌ چهار ساله‌ دانشگاهي‌ است.

‌مدارك‌Associate Degree   از مراكز آموزش‌ عالي‌ و كليه‌ مدارك‌ دانشگاهي (آكادميك) با 2 يا 3 سال‌ تحصيل، معادل‌ حداقل‌ 72 واحد با شرط‌ تحصيل‌ پيوسته‌ كه‌ منجر به‌ اخذ مدرك(لیسانس) ‌Bachelor نمي‌شود، در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان، كارداني ارزشيابي‌ مي‌شود. اگر از 72 واحد، حداقل‌ 36 واحد تخصصي‌ باشد، كارداني‌ با گرايش‌ مربوط‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.

 

2- Bachelor : شامل چهار سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ مي‌باشد.

مدارک Bachelor بعد از ديپلم‌ دبيرستان، كارشناسي (لیسانس) ارزشيابي‌ مي‌شود.

 

3- Master : شامل دو سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ است. براي‌ ورود به‌ اين‌ دوره، دارا بودن‌ مدرك‌ Bachelor با ارايه‌ نتايج‌ ورودي‌ مانندGRE ،شرط‌ معدل ‌و معرفي‌ استادان ‌الزامي‌ است.

در بيشتر دانشگاه‌ها اين ‌دوره ‌همراه ‌با ارايه ‌پايان‌نامه‌ علمي‌ است.

البته ‌گذراندن ‌اين ‌دوره ‌با تعداد بيشتر واحد نيز ميسر است.

مدارک Master باشرط ‌داشتن‌كارشناسي،ازدانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1و 2 (دانشگاه های معتنبر)، كارشناسي‌ارشد ارزشيابي‌ مي‌شود.

 

4- Engineer Degree و  Specialist: اين‌ نوع‌ مدارك‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ بعد از گرفتن‌ Master (کارشناسی ارشد)دربعضي ‌از رشته‌ها ارايه ‌مي‌شود.

مدارک Engineer Degre ویا  Specialist : (مهندسی و تخصص) با داشتن مدارک Master کارشناسی ارشد در تخصص یادشده ارزشیابی می شود ویا با نظر کمیسیون ارزشیابی ،صحت صدور آن تایید می گردد.

 

5- ‌ (Doctor of Philosophy) Ph.D: براي‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ معمولاً‌ دارا بودن‌ مدرك‌Master  الزامي‌ است. طول‌ متوسط‌ دوره‌ دكترا در دانشگاه‌هاي‌ آمريكا چهار سال‌ است.براي‌ دوره‌ Ph.D. در آمريكا دانشجو بايد دروس‌ تعيين‌ شده، امتحان‌ جامع، پايان‌ نامه‌ تحصيلي‌ و دفاع‌ شفاهي‌ را با موفقيت‌ بگذراند.

مدارك‌Ph.D. ، دكترا ارزشيابي‌ مي‌شود.

مدرك‌Ph.D. گاهي‌ مستقيما‌ بعدازBachelor و بدون‌ گذراندن‌Master  داده ‌مي‌شود.

6-Doctor of Science
Doctor of Engineering
Doctor of Education
Doctor of Public Administration
مدارك ‌ديگري‌ هستند كه ‌از سوي‌ دانشگاه‌هاي ‌آمريكا صادر مي‌گردند
.