پلیس آمریکا

در امریکا  افسر پلیس( Police Officer ) , پلیس ایالتی(PD) و پلیس محلی)کلانتر( (Sheriff) و دایره جنایی Crime Sphere , پلیس بزرگراه ها (حمل و نقل ) و ماموران امنیتی امریکا FBI و در آخر پلیس ویژه و ضد شورش S.W.A.T هستند. (FBI رو جداگانه شرح خواهیم داد.)
در امریکا در حدود 500000 افسر پلیس و 400000 نیروی پلیسی جداگانه در حال فعالیت هستند.
کلانتر ها به شکل محلی انتخاب می شوند و شکل آموزش دیده رسمی ندارند و در همان دهکده یا شهرک خود فعالیت می کنند.
به پلیس های گشتی در امریکا (PatrolMan) می گویند.
در امریکا در حدود 75 سازمان مجری قانون در حال فعالیت هستند,که این در جهان بی نظیره...
همچنین هر ایالت نیروهای گارد ملی دارد که در حوادثی چون بروز ناآرامی هایی چه طبیعی و چه اخلاقی از قبیل جنایت , سرقت و ... و طبیعی مانند سیل , طوفان,زلزله,آتش سوزی گسترده امداد رسانی می کنند.
پلیس های محلی باتوم نیز دارند.البته پلیس ویژه S.W.A.T به باتوم برقی نیز مجهز هستند. برخی از این باتوم ها 500 ولت انرژی آزاد می کنند که این انرژی شخص را از پا در می آورد باتوم های برقی با قدرت بالاتر 1000 ولت انرژی آزاد کرده و شخص بیهوش می شود. از همه مهمتر وسیله جدید سلاح (Pacifier) یا صلح جو است که شوک 2000 ولتی برای 8 ثانیه ایجاد می کند. به افسران پلیس گفته شده در صورت لزوم از آن استفاده شود که در برخی موارد باعث از بین رفتن حس و عصب می شود(در آن قسمت بدن).Pacifier نوعی کمربند است که بلافاصله پس از دستگیری افراد باید به آنها بست.افسران ضد شورش با خود گازهایی از قبیل بیهوش کننده , اشک آور,گیج کننده دارند که این سلاح ها سلاح های روز هستند. پلیس امریکا با چهره هایی خشن , باتوم به دست و اسلحه به کمر جزو با هیبت ترین و ترسناک ترین چهره های امریکا محسوب می شوند. باید سعی کرد که در برخورد با پلیس مودب و خوددار بود و اگر خطایی از ما سر زد بلافاصله عذر خواهی کنیم و بگوییم که عمدی در کار نبود ( هر چند اگر با یک اسلحه AK-47 به بانک دستبرد بزنیم دیگر گفتن این حرف کمی دشوار است.
پلیس مجاز است طبق قانون به افراد مظنونی که قصد دارند فرار کندد شلیک کند.
طبق مقالات پلیسی در اینترنت پلیس ها برای تعقیب مجرمان بسیار سرسخت هستند تا جایی که برای پیدا کردنشان حاضرند که یک محله را ویران کنند.
توصیه می شود : هر گاه پلیسی شما رو متقف کرد (چه سواره و چه پیاده) هیچ گونه عکس العمل سریعی انجام ندهید, زیرا در بسیاری از موارد در مقابل عکس العمل سریع واکنش هایی بسیار خطرناک نشان می دهند. از جمله استفاده از باتون و در نهایت شک و ظن استفاده از اسلحه.