برگزاری اولین نمایشگاه "هنر قرآن" در واشنگتن

تاریخ ثبت خبر :10/25/2016اولین نمایشگاه قرآن‌کریم با هدف آشنایی جهانیان با متون گرانبهای اسلامی و نمایان ساختن میزان تنوع نگارش قرآن در سرزمین‌های اسلامی در واشنگتن برگزار شد.
 اولین نمایشگاه تصویری مربوط به قرآن کریم تحت عنوان "هنر قرآن: گنجینه هایی از موزه های ترکیه و هنرهای اسلامی" در نمایشگاه «سکلر» واقع در واشگتن دی سی برگزار شد.

در این نمایشگاه از بیش از 60 نسخه خطی و متن تزئینی گرانبها که حدود هزار سال قدمت دارد رونمایی شده است. آثار ارائه شده در این نمایشگاه از نواحی گسترده ای که جهان اسلام آن را در بر گرفته است جمع آوری شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است.

این متون گرانبها سبک های مختلف نگارش اسلامی، که برای تحریر قرآن بکار می رفته را نشان می دهند. جنس قرآن های موجود در این نمایشگاه از برگه های پوستی قدیمی و کتب کاغذی قطور و کمیاب است.«جولیان ریبی» مدیر این نمایشگاه گفت: «نسخه‌های خطی تاریخی که در این نمایشگاه ارائه شده اند در نوع خود بی نظیر است. ما با برگزاری این نمایشگاه سعی کردیم این حس را به مخاطبان القا کنیم که چگونه هنرمندان مسلمان از شمال آفریقا گرفته تا افغانستان از سبک های مختلفی برای تکریم متون مقدس قرآن کریم استفاده کرده اند.»

آثار ارزشمند این نمایشگاه از موزه "تیم" واقع در استانبول ترکیه آورده شده اند. این موزه  47 اثر ارزشمند خود را که قدمت آن ها از قرون هفتم تا هفدهم میلادی متغیر است در اختیار این نمایشگاه قرار داده است. اکثر این متون مقدس تاریخی هرگز در بیرون از ترکیه به نمایش گذاشته نشده بودند.

در کنار این آثار ارزشمند 16 اثر دیگر از مجموعه دائمی موزه های «فریِر» و «سَکلر» به نمایشگاه هنر قرآن منتقل شده است.