تحریم های جدید آمریکا علیه ایران نقض برجام است

تاریخ ثبت خبر :7/27/2017

فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تحریم های جدید آمریکا علیه ایران،نقض برجام است، گفت:هر تحریمی که مانع استفاده ایران از منافع برجام شود، ناقض این توافقنامه خواهد بود و نقض صریح برجام است.