تماس تلفني وزير خارجه آمريکا با العبادي

تاریخ ثبت خبر :1/30/2017

در تماس تلفني رکس تيلرسون وزير خارجه آمريکا با حيدر العبادي نخست وزير عراق تقويت روابط دو جانبه و حمايت بين المللي از عراق در جنگ عليه تروريسم و بازگرداندن ثبات به مناطق آزاد شده و اوضاع منطقه بررسي شد.
به اساس اعلام بيانيه دفتر نخست وزيري عراق، تيلرسون بر حمايت آمريکا از عراق از جنگ عليه تروريسم و بازگرداندن ثبات به اين کشور تاکيد کرد و نقش نيروهاي عراقي را ستود.
وي گفت: الگوي مديريت جنگ در عراق موفقيت آميز است و مي توان از آن در ساير کشورها استفاده کرد. دولت عراق تلاش هاي زيادي براي وحدت عراقي ها انجام داده است و اين امر به ثبات طولاني مدت در اين کشور منجر خواهد شد. تيلرسون اظهار داشت: ما براي بازگرداندن عراق به وضعيت طبيعي خود تلاش مي کنيم و آماده حمايت از اين کشور براي سازندگي و ثبات هستيم و بر شراکت خود با بغداد تاکيد مي کنيم.
حيدر العبادي نخست وزير عراق نيز گفت: عمليات آزادسازي کرانه راست شهر موصل با وجود دشواريها، سريعتر از برنامه پيش مي رود و راهبرد ما در تامين سلامت جان غيرنظاميان است. وي افزود: همه ملت عراق با داعش مي جنگند و اراضي را آزاد مي کنند و ما قدردان حمايت بين المللي از عراق در جنگ عليه تروريسم هستيم.