جمله جنجال برانگیز هیلاری کلینتون درباره ایران

تاریخ ثبت خبر :10/25/2016


    

مبارزه با ایران و شکست داعش دو ماموریت جداگانه نیستند، این دو مسئله ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

پایگاه آمریکایی "بریت بارت" (Breit Bart) با انتشار گزارشی به اسناد جدید ارائه شده از سوی پایگاه ویکی لیکس در رابطه با ایمیل های هیلاری کلینتون پرداخته است.

بر اساس این اسناد، کلینتون قصد داشته است در سخنرانی خود در موسسه بروکینگز، ضرورت مقابله آمریکا با ایران و داعش را در کنار هم قرار داده و از رابطه تنگاتنگ آن دو بگوید.

کلینتون پس از مشورت با مسئول کمپین انتخاباتی خود از این اقدام منصرف شده است.

در عنوان این گزارش آمده است: «مسئول کمپین انتخاباتی کلینتون، از بیان این مطلب در سخنرانی کلینتون که مبارزه با ایران و شکست داعش دو مسئله متمایز نیست، جلوگیری کرد.»

بریت بارت نوشت: «ایمیلی که روز دوشنبه توسط ویکی لیکس منتشر شده حاکی از آن است که جان پودستا، مسئول کمپین انتخاباتی کلینتون از او خواسته است که یک جمله از متن سخنرانی خود در اندیشکده بروکینگز در سال 2015 را حذف کند؛ جمله ای که به مبارزه با داعش و ایران اشاره داشت و از رابطه تنگاتنگ آن دو با هم سخن به میان آورده است.

در متن سخنرانی کلینتون قید شده بود: "مبارزه با ایران و شکست داعش دو ماموریت جداگانه نیستند، این دو مسئله ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند."»