کارشکنی آمریکا در خصوص محصول استراتژیک کشور

تاریخ ثبت خبر :7/13/2016

 محسن جلالپور  رئیس هئیت مدیره انجمن پسته ایران در کانال تلگرامی خود ضمن ابراز نگرانی از وضعیت پسته کشور نوشت:ازآن جا که رقیب اصلی ما آ-مریکا- امسال به میزان زیادی محصول برداشت خواهد کرد وهنوزبخشی ازمحصول گذشته اش را نیزنتوانسته به فروش برساند، به نظرمی رسد قصد کاهش قیمت برای محصول سال جدید را دارد.


این همان دغدغه ای بود که طی سال های گذشته به کرات به آن اشاره کرده ام. احتمالا افزایش تولید در آمریکا و در نتیجه کاهش قیمت ها، فروش پسته ایرانی را دربازارهای بین المللی با مشکل مواجه خواهد کرد.


آن چه پیش بینی می شود این است که محصول امسال آمریکا درحدود٣٣٠هزارتن خواهد بود و محصول ایران، حدرد ١٧٠هزارتن. ایران وآمریکا برای اولین بار است که به تولید۵٠٠هزارتنی در پسته دست پیدا می کنند.
برای نباختن در بازاری که رقیبش آمریکا است،باید خوب فکر  و به درستی برنامه ریزی کرد.