لیست مشاغل کانادا 2020

یکی از راه های مهاجرت به کانادا استفاده از برنامه های مهاجرتی است که از طریق  کار و مهارت اقدام می شود و داری لیست مشاغل مورد نیاز است، مانند برنامه مهاجرتی نیروی متخصص. اداره مهاجرت کانادا برای سهولت در شناسایی مشاغل در این لیست ها برای هر شغل یک کد NOC یا National Occupational Classification در نظر گرفته که در برنامه های مختلف مهاجرت به کانادا از این کد برای شناسایی شغل مورد نظر استفاده می شود.

برای مثال شخصی که می خواهد از طریق تخصص فدرال اقدام به مهاجرت نماید ابتدا باید دریابد کدام کدهای NOC به عنوان شغل تخصصی در لیست مشاغل در نظر گرفته شده و شامل برنامه Skill Worker می شوند. (NOC هایی که در سطوح صفر، A و B قرار دارند شامل برنامه نیروی متخصص یا همان Skill Worker می شوند) 

این مسئله حتی در مورد مهاجرت استانی کانادا (برنامه های مهاجرت به ایالت های کانادا) نیز صدق می کند و این ایالت ها - مانند ایالت ساسکاچوان - نیز با توجه به نیازهای آن ایالت در زمینه تامین مشاغل مورد نیاز، هر سال لیست مشاغل دارای اولویت در برنامه های مهاجرت خود را تغییر می دهند. در این تغییرات برخی از مشاغل حذف و برخی اضافه می شوند. بنابراین کسانی که از طریق شغل قصد مهاجرت دارند، باید به لیست NOC اعلام شده در هر سال توجه کنند. 

در حقیقت این مسئله بستگی به وضعیت بازار کار کانادا و همچنین اقتصاد آن کشور دارد. چرا که ممکن است به دلیل رشد اقتصادی در برخی سالها، نیاز این کشور به نیروهای کار جوان و باتجربه بیشتر شود و یا برعکس به دلیل رکود اقتصادی، بیکاری در این کشور بیشتر شود و در نتیجه پذیرش متخصصان خارجی نیز کمتر و سخت تر شود. 


دسته بندی مشاغل کانادا

1- مشاغل سطح 0 ( صفر ) - مشاغل مدیریتی مانند مدیریت رستوران، مدیریت معدن و...

2- مشاغل سطح A  - مشاغل حرفه ای که عموما نیاز به مدرک دانشگاهی دارند مانند پزشکی، معماری و...

3- مشاغل سطح B - مشاغل تکنیکی و تخصصی که عموما نیاز به  مدارک دیپلم آن رشته و یا دوره های کارآموزی دارد مانند سرآشپزی، لوله کشی، برق کاری و...

4- مشاغل سطح C - مشاغل متوسط که معمولا نیاز مدرک دبیرستانی یا آموزش مخصوص دارند مانند راننده ماشین های سنگین، قصابی و ...

5- مشاغل سطح D  - مشاغل پرزحمت که عموما آموزش های لازم برای این مشاغل داده می شود مانند کارگران حوزه نفتی، میوه چینی، کارگران نظافتی و...

در این بخش به ارائه لیست مشاغل کانادا در سال 2018 به همراه کد های NOC و سطح درنظر گرفته شده برای هر شغل در پنج لیست 100 تایی به ترتیب کد NOC می پردازیم.