آب و هوای کلن آلمان


دمای میانگین و تعداد روزهای بارانی در کلن آلمان

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

دما در روز
(C°)

4

6

10

14.1

19

22

24

24

20

14

9

5

دما در شب 
(C°)

-1

0

2

5

8

12

14

14.1

11

7.2

4

0

تعداد زورهای بارانی

18

15

13

17

13

13

14

14

14

16

18

17

آب و هوای کلن

آب و هوای کلن از نوع آب و هوای اقیانوسی است.با زمستان های ملایم و تابستان های گرم.در واقع کلن یکی از گرمترین شهرهای آلمان محسوب می شود.همچنین این شهر یکی ابری ترین شهر های آلمان می باشد و به طور میانگین در سال تنها 1427 ساعت(حدود 60 روز)  آفتابی است.

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید