بهترین مشاغل آمریکا 2016

دسته بندی مشاغل در آمریکا به عوامل مختلف و متفاوتی بستگی دارد.اگر تنها درآمد ماهیانه مدنظر باشد معمولا جراحان ، دندانپزشکان ویا متخصصان بیهوشی در صدر لیست مشاغل پردرآمد قرار میگیرند.اما علاوه بر درآمد، فاکتورهای دیگری نظیر وجود فرصتهای شغلی ، میزان استرس ، میزان نیاز به تحصیلات و دوره و.. نیز بسیار حائز اهمیت است.چرا که مطمئنا کم بودن استرس در شغل و یا پیش نیاز تحصیلی کمتر مزیت محسوب میگردد و مشاغلی مانند جراحی ، داندان پزشکی ، فیزیوتراپی و... هرچند که درآمد های بسیار بالایی دارند اما از طرف دیگر استرس و پیش نیاز تحصیلی زیادی را می طلبند.

شرکت Glassdoor در سال 2016 لیستی را منتشر کرد که شامل 25 شغل برتر در آمریکا در سال 2016 است که علاوه بر درآمد، میزان فرصت های شغلی و آینده شغل را نیز درنظر گرفته و با توجه به فاکتورهای مختلف از جمله استرس کاری،تقاضای استخدام،بازار کاری موجود و ...به هر شغل امتیازی بین 0 تا 5 داده شده.

شغل‌هایی که بیش از سایرین در لیست بهترین مشاغل آمریکا در سال 2016 شرکت Glassdoor خودنمایی می‌کنند، مرتبط با حوزه‌هایی مانند تکنولوژی و خدمات درمانی هستند. متخصصان معتقدند بازارهای یادشده شاهد بیشترین میزان رشد و تغییرات هستند. بر اساس آمارهای سازمان کار، مدیریت، خدمات درمانی، تکنولوژی و خدمات مالی و اعتباری در میان دسته‌های شغلی هستند که بیشترین میزان استخدام در ده‌سال آتی را شاهد خواهند بود.

انتظار می‌رود میزان رشد مشاغل موجود در دسته خدمات درمانی به 4.8 درصد برسد و شغل‌های موجود در زیرمجموعه مدیریت و تکنولوژی نیز به ترتیب شاهد رشد 2.4 و 2.3 درصدی باشند. برترین شغل آمریکا در سال 2016 با توجه به لیست  یادشده، متخصص تحلیل داده (Data Scientist)  است که باعث شده شغلی مانند دستیار پزشک که در سال 2015 در صدر این لیست قرارداشت حالا تا رده هفتم تنزل داشته باشد. دکتر اندرو چمبرلین سرپرست بخش اقتصادی Glassdoor در این خصوص می‌گوید:

" تقریبا تمامی شرکت‌ها حالا فرد یا افرادی با مهارت ذخیره و مدیریت داده‌ها را به‌منظور ایجاد شرایطی برای تصمیم‌گیری بهتر برای کسب و کار در اختیار گرفته‌اند. به‌نظر من این شغل، سال‌های سال در فهرست برترین شغل‌ها قرار خواهد داشت."

 

لیست بهترین مشاغل آمریکا در سال 2016 به شرح زیر است :

1- Data Scientist

متخصص تحلیل داده

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 1,736

درآمد میانگین سالیانه: $116,840

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0): 4.1

امتیاز کلی شغل(از 5.0): 4.7

 

2- Tax Manager

مدیر مالیاتی

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 1,574

درآمد میانگین سالیانه: $108,000

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.9

امتیاز کلی شغل(از 5.0): 4.7

 

3- Solutions Architect

طراح راه‌حل‌های کسب و کار

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 1,356

درآمد میانگین سالیانه: $119,000

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.5

امتیاز کلی شغل(از 5.0): 4.6

 

4- Engagement Manager

مدیر حسابرسی

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 2,906

درآمد میانگین سالیانه: $125,000

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.8

امتیاز کلی شغل(از 5.0): 4.6

 

5- Mobile Developer

توسعه‌دهنده نرم‌افزارهای موبایل

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 2,251

درآمد میانگین سالیانه: $90,000

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.8

امتیاز کلی شغل(از 5.0): 4.6

 

6- HR Manager

مدیر منابع انسانی

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 3,468

درآمد میانگین سالیانه: $85,000

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.7

امتیاز کلی شغل(از 5.0): 4.6

 

7- Physician Assistant

دستیار پزشک

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 3,364

درآمد میانگین سالیانه: $97,000

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.5

امتیاز کلی شغل(از 5.0): 4.6

 

8- Product Manager

مدیر محصول

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 6,607

درآمد میانگین سالیانه: $106,680

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.3

امتیاز کلی شغل(از 5.0): 4.5

 

9- Software Engineer

مهندس نرم‌افزار

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 49,270

درآمد میانگین سالیانه: $95,000

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.3

امتیاز کلی شغل(از 5.0): 4.5

 

10- Audit Manager

مدیر بازرسی

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 1,001

درآمد میانگین سالیانه: $95,000

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.9

امتیاز کلی شغل(از 5.0): 4.5

 

11- Analytics Manager

مدیر تحلیل شرایط

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 982

درآمد میانگین سالیانه: $105,000

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.7

امتیاز کلی شغل(از 5.0): 4.5

 

12- Software Development Manager

مدیر توسعه نرم افزاری

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 1,199

درآمد میانگین سالیانه: $135,000

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.4

امتیاز کلی شغل(از 5.0):4.4

 

13- Product Marketing Manager

مدیر بازاریابی محصول

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 1,111

درآمد میانگین سالیانه: $115,000

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.5

امتیاز کلی شغل(از 5.0):4.4

 

14- Marketing Manager

مدیر بازاریابی

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 2,560

درآمد میانگین سالیانه: $90,000

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.4

امتیاز کلی شغل(از 5.0):4.4

 

15- QA Manager

مدیر کنترل کیفیت

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 3,749

درآمد میانگین سالیانه: $85,000

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.4

امتیاز کلی شغل(از 5.0):4.4

 

16- Finance Manager

مدیر مالی

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 1,642

درآمد میانگین سالیانه: $115,000

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.3

امتیاز کلی شغل(از 5.0):4.3

 

17- Business Development Manager

مدیر توسعه تجارت

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 2,906

درآمد میانگین سالیانه: $80,000

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.4

امتیاز کلی شغل(از 5.0):4.3

 

18- UX Designer

طراح  کاربردی محصول(برای مصرف کننده)

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 863

درآمد میانگین سالیانه: $91,000

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.6

امتیاز کلی شغل(از 5.0):4.3

 

19- Strategy Manager

مدیر استراتژی

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 631

درآمد میانگین سالیانه: $130,000

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.7

امتیاز کلی شغل(از 5.0):4.3

 

20- Technical Account Manager

مدیر فنی

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 1,160

درآمد میانگین سالیانه: $69,548

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.7

امتیاز کلی شغل(از 5.0):4.2

 

21- Consultant

مشاور

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 1,071

درآمد میانگین سالیانه: $84,000

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.4

امتیاز کلی شغل(از 5.0):4.2

 

22- Construction Superintendent

ناظر ساختمانی

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 1,054

درآمد میانگین سالیانه: $78,000

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.4

امتیاز کلی شغل(از 5.0):4.2

 

23- Nurse Practitioner

پرستار متخصص

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 5,624

درآمد میانگین سالیانه: $99,500

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.1

امتیاز کلی شغل(از 5.0):4.2

 

24- Electrical Engineer

مهندس الکترونیک

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 2,516

درآمد میانگین سالیانه: $76,900

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.3

امتیاز کلی شغل(از 5.0):4.2

 

25- Software Architect

طراح نرم افزار

پیش بینی تعداد افراد مورد نیاز بازار کار: 653

درآمد میانگین سالیانه: $130,000

امتیاز فرصت های شغلی(از 5.0):3.4

امتیاز کلی شغل(از 5.0):4.2