ویزای مبلغان دینی انگلستان Tier 2

ویزای کار انگلستان، بخش مبلغ دینی مناسب کارکنانی‌ست که پیشنهاد کاری مانند مبلغان مذهبی از یکی از سازمان‌های مذهبی در بریتانیا دریافت کرده‌اند. همچنین باید گواهی اسپانسری از کارفرمای خود دریافت کنید. توجه داشته باشید که زمینه‌ی کاری شما باید با زمینه‌های سازمان کارفرمای شما همخوانی داشته باشد.

شرایط، هزینه و مدارک موردنیاز این ویزا بسیار شبیه ویزای نوع اول یعنی ویزای عمومی Tier 2 بصورت اقامت سه ساله یا کمتر است.

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید