بلو کارت | کارت آبی آلمان

یکی از راه های کسب اقامت دائم آلمان اخذ بلو کارت Blue Card یا کارت آبی آلمان است. در ﭘﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری و ﻧﯿﺎز اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ EU ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪاز اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ۲۷ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، در ﺳﺎل ۲۰۰۷ ﻣﯿﻼدی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ الهام از طﺮح ﮔﺮﯾﻦ ﮐﺎرت ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺳﺒﺰ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ طرح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ای و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎه از ﻧﻤﺎد ﭘﺮﭼﻢ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم Bluecard ﯾﺎ همان (ﮐﺎرت‌آﺑﯽ) اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ طﯽ آن ﻧﯿﺮوهای ﮐﺎری و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻏﯿﺮاروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ، ﺑﻐﯿﺮ از ﮐﺸﻮرهای اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، اﯾﺮﻟﻨﺪ و داﻧﻤﺎرک ﮐﻪ از ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮدﻧﺪ، مهاجرت‌ ﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. نخستین کشوری که تاکنون بیشترین استقبال را از این طرح نموده همان قدرت برتر اقتصادی اتحادیه اروپا یعنی آلمان است. این کشور از سال 2012 میلادی بصورت جدی این برنامه را اجرایی کرده و از آن زمان در چارچوب این برنامه، مهاجران زیادی را جذب کرده است. 

بلو کارت اتحادیه اروپا در ابتدا برای 4 سال صادر می شود و یا برای یک دوره قرداد کار شما با کارفرما در اختیار شما قرار می گیرد. در طول دو سال ابتدایی حضور در آلمان، هرگونه تغییر شغل در اروپا باید با هماهنگی و تایید سازمان مهاجرت کشور باشد. پس از اتمام پایان دوره اعتبار بلوکارت آلمان، براحتی می توان آنرا تمدید کرد و معمولا جای نگرانی نیست. 


شرایط لازم برای کارت آبی آلمان:

1- متقاضیانی که قصد دریافت بلو کارت آلمان را دارند یا باید مدارک دانشگاهی از مراکز آموزش عالی آلمان داشته باشند و یا در صورتیکه در خارج از آلمان تحصیل کرده اند، مدارک تحصیلی خود را به تایید سازﻣﺎن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪارک‌ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در آﻟﻤﺎن برسانند تا بتوانند به دنبال تحصیل در آلمان و یا به دنبال شغل باشند. 

2- کارت آبی به افرادی اعطا می گردد که توانسته باشند شغلی پیدا کنند که درآمد سالیانه آن 53.600 یورو (بدون کسر مالیات) باشد. (با ارئه قرارداد کاری) اﻟﺒﺘﻪ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و نیروهای‌ ﮐﺎری ﮐﻪ در فهرست (ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص ﯾﺎ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ آﻟﻤﺎن) هستند داشتن درآمد سالیانه 41.808 یورو (بدون کسر مالیات) کفایت می کند. (این ارقام مطابق با جدیدترین تغییرات سال 2019 منتشر شده اند و تا سال گذشته حداقل درآمد جهت دریافت کارت آبی آلمان به ترتیب 46.400 و 37.752 یورو بوده اند و تغییرات جدید در زمینه حداقل دستمزد متقاضیان بلوکارت، خوشبختانه شامل افرادی که در سالهای گذشته اقدام کرده اند، نمی شود) این شغل ها در حال حاضر عبارتند از:

متخصصان علوم طبیعی (فیزیک، شیمی، بیولوژی و …)، آرشیتکت، مهندس (کلیه علوم مهندسی)، طراح فضای شهری، پزشک (به استثنای دندانپزشک) و متخصصان علوم کامپیوتر و فناوری ارتباطات. 

جالب اینجاست که دارندگان کارت آبی آلمان، اجازه کار در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا (غیر از انگلستان، ایرلند و دانمارک که قانون کارت آبی اروپا را نپذیرفته اند) را نیز دارد. 

3- موافقت نامه سازمان کار آلمان (Die Bundesagentur für Arbeit)

در صورتی که متقاضی بلو کارت آلمان، تحصیلات دانشگاهی خود را در آلمان به پایان رسانده باشد، جهت دریافت کارت آبی آلمان، نیازی به موافقت نامه سازمان کار آلمان ندارد، در غیر این صورت، دریافت این مجوز الزامیست. در صورتی که لازم باشد ابتدا و قبل از مشغول به کار شدن، متقاضی یک دوره کارآموزی را در آلمان پشت سر بگذارد (بیشتر در رشته های پزشکی و مهندسی و به منظور آماده کردن فرد)، مدارک و مجوزهای گذراندن این دوره های کارآموزی قبل از اعطای بلو کارت باید توسط متقاضی به اداره اتباع خارجی آلمان ارائه گردد. 

طبق قوانین در آلمان اداره اتباع خارجی هر ایالت فقط در صورتی می تواند برای متقاضی کارت آبی صادر کند، که آن متقاضی قبلا خود را در حوزه آن اداره اتباع خارجی، ثبت نام کرده باشد یا به عبارت دیگر، متقاضیانی که خارج از آلمان هستند، نمی توانند به صورت مستقیم و از خارج مرزهای آلمان درخواست کارت آبی برای اقامت در آلمان کنند، بلکه ابتدا باید درخواست ویزای کاری کنند (جهت دریافت اطلاعات در این مورد به صفحه ویزای کار آلمان مراجعه فرمایید) و پس از دریافت ویزای کاری وارد آلمان شوند. 

(البته این قانون شامل اتباع کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند، سوئیس و کره جنوبی نمی شود و آنها می توانند در ابتدا بدون ویزا به آلمان وارد شده و سپس جهت اخذ ویزا کار آلمان و دریافت بلوکارت اقدام کنند) 


زمان اعتبار کارت آبی آلمان چقدر است ؟

پس از دریافت ویزای کار آلمان متقاضی، 6 ماه فرصت دارد تا شغلی در آلمان بیابد که حداقل درآمدهای سالیانه که در بالا ذکر شد را داشته باشد، پس از یافتن شغل و دریافت پیشنهاد رسمی از کارفرمای آلمانی، متقاضی می تواند جهت درخواست بلو کارت آلمان اقدام نمایند. 

در ابتدا در صورت داشتن کلیه شرایط، یک Blue Card که دارای اعتبار چهارساله است برای متقاضی صادر می شود. پس از گذشت 3 سال از تاریخ صدور کارت آبی، در صورتی که متقاضی هم چنان مشغول به کار در آلمان باشد، می تواند درخواست اقامت دائم کند. درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در زﻣﺎن اﻗﺪام ﯾﺎ در طول ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در آﻟﻤﺎن، ﻣﺪرک زﺑﺎن‌ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ B1 اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ، می تواند بجای 3 سال، پس از 2 سال از تاریخ صدور Blue Card، درخواست اقامت دائم نماید. 

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرت‌ آﺑﯽ آﻟﻤﺎن، وﯾﺰا ﯾﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اراﺋﻪ پیشنهاد ﮐﺎری ﻗﺎﺑﻞ‌ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

بنا بر قوانین جدید، زمانی که فرد متقاضی به هر دلیلی شغل خود را از دست بدهد، مدت 3 ماه فرصت دارد تا شغل جدیدی پیدا کند. در ضمن متقاضیان پس از 18 ماه، می توانند جهت ادامه کار خود به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که شامل قانون کارت آبی هستند، رفته و در آنجا به کار خود ادامه دهند. 


مزایای دریافت Blue Card آلمان:

۱- ﮐﺎرت آﺑﯽ آﻟﻤﺎن ﯾﮏ وﯾﺰای ﮐﺎری ﻗﺎﺑﻞ‌ ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﻗﺎﺑﻞ‌ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ‌ داﺋﻢ آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن آن اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ و ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن را ﻣﯽ‌دهد. همچنین، ﺷﺮاﯾﻂ مهاجرت ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻤﮑﻦ و ﻗﺎﺑﻞ‌ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎرت‌ آﺑﯽ آﻟﻤﺎن، ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮد دارﻧﺪه ﮐﺎرت‌ آﺑﯽ آﻟﻤﺎن (همسر، شوهر، فرزﻧﺪ) ﺣﻖ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ در آﻟﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻓﺮد دارﻧﺪه ﮐﺎرت‌ آﺑﯽ آﻟﻤﺎن ﺧﻮاهدداﺷﺖ. 

۲- ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرت‌ آﺑﯽ تسهیلاتی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن آلمان درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اوﻟﻮﯾﺖ‌ ﺑﻨﺪی‌های ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ را ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ. اداره ﮐﺎر آﻟﻤﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮﮐﺮدن ﯾﮏ ﭘﺴﺖ‌ ﺧﺎﻟﯽ در ﻣؤﺳﺴﺎت و ادارات را ﺑﻪ شهروندان آﻟﻤﺎﻧﯽ داده اﻣﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز و ﺑﺪون هماهنگی ﺑﺎ اداره ﮐﺎر آﻟﻤﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ. 


مراحل اقدام جهت دریافت کارت آبی آلمان

مرحله 1: ارزشیابی مدرک تحصیلی

اولین و مهم‌ترین ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ بلو کارت آﻟﻤﺎن، اﻗﺪام ﺑﺮای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل‌ﺳﺎزی ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌دهد، اداره ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش ﺧﺎرﺟﯿﺎن آﻟﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ ZAB اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت وزارت فرهنگ‌آﻟﻤﺎن ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. 

اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن‌که اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ، اﺑﺘﺪا بهتر اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﺪام داﻧﺸﮕﺎه‌ها ﯾﺎ ﻣؤﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش‌ ﻋﺎﻟﯽ در اﯾﺮان در فهرست مورد تأیید دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﻗﺮار دارد. ﺑﺮای اطلاع از آن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اطلاعاتی Anabin مراجعه کنید. در گوگل کلمه anabin را جستجو نموده و وارده اولین سایت معرفی شده شوید (anabin.kmk.org) ابتدا از سمت چپ صفحه گزینه دوم (institutionen) را انتخاب و در صفحه باز شده ﮔﺰﯾﻨﻪ Suchen ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ که همان جستجو می‌شود را ﮐﻠﯿﮏ نمایید. ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺎم ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺜﻼً "Iran" را اﻧﺘﺤﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﻧﺎم شهر داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ‌ﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب می‌ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب شهر ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن، به‌ صورت ﺧﻮدﮐﺎر فهرست ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ‌ ای از ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه‌ها و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش‌ﻋﺎﻟﯽ آن شهر در ﺑﺨﺶ زﯾﺮﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ظاهر ﻣﯽ‌ﺷﻮد. 

اﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در فهرست ﺑﻮد و در ﺳﺘﻮن Status ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻋﻼﻣﺖ + H ﻗﺮار داﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﻪ ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در فهرست ﻣﺪارک ‌تحصیلی مورد تأیید و ﻗﺎﺑﻞ‌ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﻗﺮار دارد. اﮔﺮ ﻋﻼﻣﺖ – H در ﺳﺘﻮن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ، ﯾﻌﻨﯽ متأسفانه ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ارزشیابی ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ هم ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ -/+ H ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ هیچ‌ گونه ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺎﺻﯽ درﺑﺎره اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪرک‌ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪرک‌ﺗﺎن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺸﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از طریق‌ اﯾﻤﯿﻞ [email protected] هم ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ZAB در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭘﺮﺳﺶ‌هایتان را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از آن‌ها ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ. 

ﭘﺲ از این‌که ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک‌ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‌ ﺗﺎن را اﻧﺠﺎم بدهید، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﻓﺮم آﻧﻼﯾﻨﯽ را در که در سایت آنابین آمده (فرم آنلاین) ﺗﮑﻤﯿﻞ و ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮم تنها ﺑﻪ زﺑﺎن‌آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ که می توانید از مترجم گوگل استفاده کنید. ﭘﺲ از ارﺳﺎل آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﺮم، اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ Application Number ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاهدﺷﺪ ﮐﻪ در آن از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ‌ ﭘﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ZAB در آﻟﻤﺎن ﭘﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:

Central Office for Foreign Education-ZAB

PO Box 2240

Bonn 53012

Germany

ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک‌ ﺗﺎن، ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺪارک را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ‌ رﺳﻤﯽ و تأیید ﺷﺪه ﻣﺪرک‌ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و رﯾﺰﻧﻤﺮات، ﺗﺮﺟﻤﻪ‌ رﺳﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎفی است. 

هزینه‌ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک‌ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ۱۰۰ ﯾﻮرو ﺑﺮای ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ و ۵۰ ﯾﻮرو ﺑﺮای دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪی ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ‌های ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ هزینه ﻣﺮﺑﻮط را همراه ﺑﺎ ﻣﺪارک‌ ﺗﺎن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ‌ ها از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ، ﮐﺎر ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک‌ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ۵ ﺗﺎ ۶ هفته‌ کاری آﻏﺎز ﻣﯽ‌ ﺷﻮد و در نهایت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﯿﻦ ۲ ﺗﺎ ۳ ﻣﺎه طول ﻣﯽ‌ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ‌ نهایی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ‌ ﺗﺎن ﺑﺮﺳﺪ. 


مرحله 2: پیدا کردن کار و دریافت پیشنهاد کاری از سوی یک کارفرما در آلمان

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل‌ ﺳﺎزی ﻣﺪرک‌ ﺗﺤﺼﯿﻞ‌ ﺗﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻗﺮارداد ﮐﺎری ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ (ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻ) ﻣﯽ‌رﺳﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در آﻟﻤﺎن هستید، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ از طریق ﺳﺎﯾﺖ اداره ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دهید. اﻣﺎ اﮔﺮ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﯾﺎ در اﯾﺮان هستید، راه‌ های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ وﺟﻮد دارد. 


1- استفاده از سایت  make-it-in-germany.com

ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖ‌ هایی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ مهاجرت ﮐﺎری ﺑﺮای ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ در آﻟﻤﺎن اطلاعات ﺑﺴﯿﺎرﺧﻮﺑﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮده‌ اﺳﺖ، ﺳﺎﯾﺖ Make it in Germany

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ را انجام دهید، بهتر اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﯾﺖ فوق ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. برای این کار پس از ورود به وب سایت در قسمت بالا زبان انگلیسی را انتخاب نموده سپس وارد بخش Visa شده و پس از آن روی Quick Check کلیک نمایید. 


2- استفاده از ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺎرت‌ آﺑﯽ اروﭘﺎ www.apply.eu

ﺷﻤﺎ اﺑﺘﺪا در ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻐﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ و در آن رزوﻣﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮوز ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ شرکت‌هایی ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻧﯿﺮوهای ﮐﺎری در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ (ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً تنها در آﻟﻤﺎن) هستند ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ رزوﻣﻪ و ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ‌ های ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ‌ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزهای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و از طریق اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داده ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮطه ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‌ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ پیشنهاد ﮐﺎری ﯾﺎ پیشنهاد ﮐﺎری ﻣﺸﺮوط را ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎر ارﺳﺎل ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ و در نهایت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ پیشنهاد ﮐﺎری و اراﺋﻪ ﻣﺪرک‌ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﮑﺲ و ﮐﭙﯽ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت‌ آﺑﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دهد. 

ضمنا از طریق این سایت ﺷﻤﺎ همچنین ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪارک‌ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ هزینه‌ ای ﻣﻮرد ارزﺷﯿﺎﺑﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻗﺮار دهید و درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد، ﺣﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ هزینه ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺧﻮﺑﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ هم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک‌ ﺗﺎن تنها اﺳﮑﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎفی‌ است و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻧﻤﺮات و رﯾﺰﻧﻤﺮات هم ﻧﺪارﯾﺪ. تنها ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ‌ اﺳﺖ، به‌ ویژه ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن داﺧﻞ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ‌ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ هزینه ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک تنها از طریق ﮐﺎرت‌ اﻋﺘﺒﺎری و ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. 

وب سایت های دیگری نیز در زمینه کاریابی در آلمان وجود دارد که با کمی حوصله و گذاشتن وقت می توان اطلاعات زیادی از آنها بدست آورد و از آنها برای یافتن شغل مناسب کمک گرفت. 

پیشنهاد ﻣﯽ‌ﺷﻮد از اطﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و یا تحصیل در آلمان در ﺳﺎﯾﺖ www.study-in.de) DAAD) ﻧﯿﺰ بهره ﻻزم را ﺑﺒﺮﯾﺪ.


مرحله 3: اقدام برای کارت آبی آلمان

 ﭘﺲ از ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک‌ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‌ و دریافت پیشنهادﮐﺎری ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام جهت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ‌آﺑﯽ آﻟﻤﺎن ﻣﯽ‌رﺳﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﺮان هستید اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ‌ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از طریق ﺳﻔﺎرت آﻟﻤﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺠﺎم دهید.

به صفحه اطلاعات سفارت آلمان در تهران مراجعه فرمایید. 

ﺳﺎﯾﺖ ﺳﻔﺎرت آﻟﻤﺎن در تهران www.teheran.diplo.de

ﻣﻌﻤﻮﻻً ۳ ﻣﺎه ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت آﻟﻤﺎن در تهران طول ﻣﯽ‌ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ نهایی داده شده و نهایتاً ﮐﺎرت ‌آﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺻﺎدر ﺷﻮد.


مدارک لازم برای درخواست بلو کارت آلمان

  • پاسپورت
  • یک قطعه عکس بیومتریک  35 * 45
  • ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی
  • گواهی ارزشیابی مدرک دانشگاهی
  • ترجمه سوابق کاری در خارج از آلمان (در صورت وجود سابقه کاری)
  • قرارداد کاری و یا پیشنهاد کاری که به صورت ملموس از طرف یک شرکت به متقاضی ارایه شده است.
  • فرم پر شده درخواست تمدید اقامت
  • موافقت نامه سازمان کار آلمان(در صورت لزوم)
  • تکمیل و ارایه فرمی که در آن شغل متقاضی تشریح شده باشد. (در صورت لزوم)

در صورتی که ابتدا متقاضی باید یک دوره کارآموزی بگذراند، باید مدرک مربوطه ارایه شود.

 محمد موسوی
  با سلام. اگر کسی در حال حاضر در آلمان باشه و درخواست پناهندگی رد شده باشه اما مشغول کار باشه با درامد 38000 یورو سالیانه شغل معمار. آیا میشه درخواست بلوکارت کرد؟ ممنون اگر راهنمایی کنید.  
 سعید
  آیا تحصیلات دانشگاهی باید با شغل یا تخصصمان مرتبط باشد و یا صرفا جهت تاییدیه هستبرای مثال مدرک بنده ساخت و تولید هست ولی تخصصم در زمینه صنایع چوبهنگام دریافت ویزای کار در کدام زمینه بایستی مشغول بکار شوم  
 masoud
  سلام ممنون از اطلاعاتدر صورت گرفتن جاب افر از المان برای افراد متاهل، مراحل دریافت ویزا برای دیگران چگونه است؟  
 شاپور
  سلام دانشگاه آزاد ماهشهر یکی از بهترین های ایرانه ولی چرا شهر ماهشهر تو لیست شهرهای ایران تو سایت آنابین نیست ؟ خوب باید چکار کرد؟ ممنون  
 حرف حساب
  یا شما نمیدونید کلمه بهترین چیه یا کلا دانشگاههای ایران در چه سطحی هستند. اعتماد به نفس بالا هم چیز خوبی نیست فقط سقف رو سوراخ میکنه  
 mahdi.
  سلام.وخسته نباشید.میخواستم بپرسم. هزینه ای دریافت کارت ابی برای کشور آلمان چقدر است.؟  
 Yaser.najafi
  من استادکار کابینت ودکوراسیون هستم.برای کار کردن ومهاجرت به آلمان چه کاری باید انجام داد.وهمزمان اونجا به درس خواندنم برسم  
 موسوی
  شما باید تحصیلات دانشگاهی داشته باشید  
اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید