ویزای Tier1 انگلستان


ویزای Tier 1 برای:

کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی‌ست که سرمایه‌ای بزرگ برای برپایی تجارت در انگلستان و یا سرمایه‌گذاری در یکی از تجارت‌های انگلستان را دارند.

فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های انگلستان است که دارای یک پلن کاری تأیید شده توسط یکی از ارگان‌های مهم هستند.

افراد محدودی‌ست که بصورت بین‌المللی، بعنوان یک استعداد بخصوص در زمینه‌ی کاری خودشان شناخته شده‌اند.


انواع مهاجرت به انگلستان از طریق ویزای Tier 1بصورت زیر است:

مهاجرت به انگلستان از طریق کارآفرینی

مهاجرت به انگلستان از طریق ویزای استعدادهای خاص

مهاجرت به انگلستان از طریق ویزای فارغ‌التحصیلان کارآفرین

مهاجرت به انگلستان از طریق سرمایه‌گذاری

نوع دیگری از ویزای Tier 1، ویزای عمومی یا Genral است که دیگر کاربردی نداشته و درحال حاضر نه ویزای اولیه و نه تمدید آن صادر نمی‌شود. اما اگر از این نوع ویزا استفاده کرده و وارد خاک انگلستان شدید، خانواده‌ی شما(شریک یا فرزند) می‌توانند به شما ملحق شوند.