ویزای Tier2 انگلستان


ویزای نوع Tier 2 یا ویزای کار انگلستان بصورت دائمی، برای افراد باتخصصی‌ست که بصورت بلندمدت قصد اقامت و کار در حوزه‌ی تخصصی خود مانند فناوری اطلاعات، حسابداری، تدریس و یا مراقبت‌های بهداشتی را دارند. شغل مورد تخصص شما باید در لیست شغل‌های Tier 2 یا شغل‌هایی که انگلستان در آن کمبود دارد، موجود باشد. این شغل‌ها ابتدا می‌بایست به افراد داخل منطقه اقتصادی اروپا معرفی شده و اگر هنوز جای خالی باقی ماند، افراد خارج از منطقه اقتصادی اروپا می‌توانند برای این شغل‌ها اقدام کنند؛ برای همین احتمال قبولی افراد در این بخش بسیار کم و تقریباً نزدیک به صفر است. مگر اینکه شغل مورد نظر شما در لیست شغل‌های دارای کمبود باشد. شغل‌های این لیست از قاعده بالا مستثنا می‌باشند. قبل از اینکه اقدام برای اپلای ویزای دائمی کار در انگلستان نمائید، توجه داشته باشید که برای استفاده از ویزا باید یک پیشنهاد شغلی و یک گواهی اسپانسری مخصوص Tier 2 از یک کارفرمای انگلیسی که دارای مجوز اسپانسری است، داشته باشید.


انواع مهاجرت به انگلستان از طریق ویزای Tier 2 بصورت زیر است:

مهاجرت به انگلستان از طریق تخصص (ویزای کار عمومی Tier 2)

مهاجرت به انگلستان از طریق ویزای انتقال داخل شرکتی

مهاجرت به انگلستان از طریق ویزای مبلغ دینی

مهاجرت به انگلستان از طریق ویزای ورزشکاری